Vill du verkligen att bonusen ska ha effekt så tänk annorlunda!

 

Vill du verkligen att bonusen ska ha effekt så tänk annorlunda!

Många storföretag hävdar att de måste ge sina högsta chefer bonus vid sidan av månadslönen om de sköter sitt jobb bra. Tanken är att företagen annars inte skulle kunna rekrytera och/eller behålla den bästa arbetskraften.

Mot detta resonemang vänder sig nu psykologen Myra White, verksam vid Harvard University. Några av de argument hon har är att penningbelöning ger verkan på kort sikt och chefen ställer egennytta före företagsnytta. Jag har varit verksam som företagskonsult i över 10 år och arbetat i ett flertal företag där bonusen ses som ett viktigt incitament både från säljare till höga chefer och kan vara skillnad till varför man stannar kvar eller inte. 

Jag håller såklart med Myra White om hennes slutsatser men då det är bara ensidigt kopplat till företagets lönsamhetsnyckeltal och det finns fler sätt att skapa bonusstrukturer på än bara hårda nyckeltal. En hel del företag har även ”mjuka” nyckeltal som oftast uppfattas som svårtolkade och subjektiv av närmaste chef som tar beslut om bonusutbetalning eller ej. 

Syftet med bonusen är att vi som företag ska lyckas bättre både på kort och lång. Så långt ingenting konstigt och vi är alla rörande överens men ger bonusen det vi önskar och är det verkligen ett styrmedel som vi kan använda och som ger verkan?

 

Tänk annorlunda!   

Om vi nu tänker att det är våra kraftansträngningar varje individ gör som skapar ett företags resultat, hur vi tänker, planerar, prioriterar blir till beteenden och agerande som är mer eller mindre lyckade kopplat till den situation vi är i. Det kan röra sig om att bli bättre i t.ex. ökade serviceupplevelse, fler stängda affärer, bättre ledarskap osv.

Våra beteenden är avgörande för vår framgång.

Vi vet många gånger vilka beteenden som är mer lyckosamma än andra. Är det då inte dags att belöna på goda och bra beteenden kopplat till medarbetarens funktion och mål i kombination med de ”hårda” nyckeltalen.     

Belöna på goda och lönsamma beteenden och mät beteendet som ska utvecklas i kombination med de traditionella hårda nyckeltalen.
Vill du verkligen få förändring belöna de beteenden som är viktiga i arbetsfunktionen och hur de kan utvecklas över tid.Det gör att medarbetarna förstår tydligare orsak och verkan samband och du som chef har en tydligare utvecklingsstruktur för belöning av goda beteenden. Ett av världens största banker (Banco Santander) belönar på beteende i kombination med lönsamhetsmål.

Vi hjälper dig gärna och kopplar era strategiska företagsmål till beteendemål och nyckeltal som vi kallar för BPI (Behaviour Performance Indicators).

Några tips!

  • Fokusera på vilka beteenden som skapar resultat
  • Beteende svarar på hur vi skapar förändring och utveckling. Vad vi ska göra vet vi oftast!
  • Fokusera på att utveckla beteende då det är etisk försvarbart då vi fokuserar på beteenden och ej personliga egenskaper  
  • Prata vilka beteenden som du önskar så blir kommunikationen och förståelsen mycket bättre
  • Ger fokus vid coaching på rätt sak
  • Mät viktiga nyckelbeteende och koppla det till utvecklingsplaner och bonusutfall

Använd formeln KPI + BPI för bättre resultat kopplat till företagets mål. Ger ökad förståelse för hur resultat skapas och hur vi behöver agera för att nå målen.

Läs mer om beteenden här!