BPI förändrar företags syn på styrning i förändringsprocesser!

BPI förändrar företags syn på styrning i
förändringsprocesser!

BPI är ett verktyg som utgår från OBM Organizational Behaviour Management. BPI står för Behaviour Performance Indicators och är ett nyckeltal som mäter företagets viktigaste nyckelbeteenden. BPI används som strategisk verktyg för styrning, uppföljning med syfte att stödja förändringsinitiativ samt effektivisera utvecklingsinsatser för förflyttning av företagets strategiska inriktning och nå uppsatta mål.  
BPI går att koppla samman med företagets KPI :er för att se orsak och verkan samband i t.ex. ökad försäljning, service och säkerhet.

Varför är det viktigt att fokusera på beteenden?

Det är det som är slutprodukten om en förändringsprocess lyckas eller misslyckas. Många affärsstrategier och planer som är bra lyckas helt enkelt inte för att förändringsarbetetet inte har en process och tar hänsyn till nyckelbeteenden i sina förändring. Så mycket som 70% lyckas inte. 

Företagsledare kan göra det enklare för sig själv genom att arbeta med nyckelbeteende innan man gör stora och komplexa förändringsarbeten. Bygg planen och målet kopplat till vilka beteenden som ska uppnås först och efter det vad som behövs göras internt och eventuellt vilken hjälp som kan behövas extern ifrån. Du sparar inte bara pengar utan du får även en stark strategi som du kan budgetera och prioritera aktiviteter utifrån. 

All pratar om att förändring är svårt! klart vi kan förändra oss men det är komplext och vi behöver förstå vad som ska göras. Här nedan kommer några tips för att bygga förändringsarbetet på.   

Fyra sätt för att få med medarbetarna på förändringen

  1. Varje medarbetare behöver se vitsen med förändringen och acceptera den eller åtminstone ge det ett försök. 
  2. Medarbetarens struktur runt omkring sig behöver anpassas. vi kan se att det ibland kan det finnas inbyggda system som kontaproduktiva mot det nya beteendet som ska uppnås.
    Se till att det finns processer som ger positiv bekräftelse (oftast chefen) och någon form av belöning så är ni på rätt väg.
  3. Har medarbetarna färdigheten och kunskap för att göra förändringen? Om inte se till att dom får det!
    Obs! det räcker inte med bara utbildning, anpassa utbildningen till rätt nyckelbeteende som du har satt upp.    
  4. Förstå vikten att medarbetaren och chefer har bra förebilder som dom ser upp till. Den gamla och lite utslitna uttrycket har rätt. Barn gör inte som du säger utan hur du själv agerar och gör.

    Det viktigaste är att få alla och simma åt samma håll!

Varje del kan startas upp individuellt men när du adderar ihop blir det till en bra kedja för att skapa förutsättningar för att lyckas att både förändra attityder och beteenden. BPI mäter nyckelbeteenden som skapar strukturer, ökad kommunikation samt vilka beteendende som behöver fokus kopplat till affärsstrategierna.

Vet vi nyckelbeteende som är viktiga för förändringen och kopplar det till vilka aktiviteter som behöver göras så blir arbetet intent och även vilken extern hjälp betydligt enklare. 

Vill du prata med hur du kan gå tillväga i ditt företag? 
Kontakta oss!