The devil is in the details!

Har du kontakt med kunder då vet du att djävulen sitter i detaljerna!

Att djävulen sitter på detaljer är ett uttrycksätt när någonting verkar lättare att genomföra vid första anblicken men kan visa sig vara svårare än väntat när det kommer till detaljerna.

Vi ser att även vid minsta förändring är detaljerna viktiga. Detaljer i vår mening är interaktionen med kunden kopplat till våra beteenden och agerande. Att ändra några få beteenden ger verkligen stor skillnad!

Här kommer ett exempel: Kundservicemedarbetaren svarar med sitt namn men inte med en hjärtlig öppningsfras och med ett välkomnande. Det skapar sämre förutsättningar för ett bra strukturerat samtal, serviceupplevelse och merförsäljning. Det andra bolaget som jag träffar samma vecka gör allt ovan och resultaten är mångdubbla.

Skillnader på personernas engagemang är inte stor men deras olika beteende ger ett helt olika utfall!

Jag kan se organisationer som har koll på detaljer får fler saker: En belöningskultur därför man vet när man gör ett bra arbete, gladare medarbetare, enklare att coacha minskade sjukdomstal enklare att leda.  

Vad är då skillnaden? Vet vi vilka beteende vi vill ha och även kopplar det till en samtalsmetodik så kan vi se sådana stora skillnader i resultat att vilken ledningsperson som helst skulle gräma sig om det intäkterna man missar.

Vi pratar gärna om vilka beteenden som är mer lyckosamma än andra. Vi tror inte bara att djävulen sitter på detaljerna utan även du som är ansvarig har tankar på vilka beteenden som du ser är mer önskvärda än andra!
    
Vi har flera referens ”case” från service, försäljning och ledarskap. Vi gärna berättar mer om och hur du kan arbete med beteendeförflyttning i din organisation och skapa bättre resultat.  

Hör av dig så bli vi dina affärsänglar!