Om Behaviour

Berättelsen om varför vi tycker det är viktigt och framför allt varför svenska företag ska ta till sig vikten av beteendemätningar in i styrelserummet. 

Behaviour startades utifrån att Christina (Docent och forskare på Karolinska Institutet) och Roberto (affärskonsult) träffas igen efter många år på en föreläsning hos Försvarshögskolan. Det var 25 år sedan vi satt brevid varandra i nioende klass i grundskolan så bestämnde vi oss för att ta en "fika". Vad gör vi nu, lite uppdatering från förr helt enkelt!  Vi pratade och pratade och fann att vi arbetat med samma sak men utifrån olika perspektiv. Vi hade bägge sätt ledningsgruppers bekymmrade pannor varför inte affärsplanerna går i "lås". Helt enkelt svårt att få både medarbetare och chefer att ta till sig och realisera de planer som tagits fram.  vi var överens att nyckeln i att förändra är två saker, att vi ser målbilden på samma sätt (vår världsbild är lika) och att vi vet vilka beteenden som stärker målet. 

Vårt arbete utgår från OBM (Organizational Behaviour Management) som är nyckeln för att på ett strukturerat sätt skapa förändringar som håller över tid. Vårt bidrag är att vi skapat en metodik för att mäta kritiska nyckelbeteenderna som skapar förändring och kunna koppla det till aktivitets planer för företag. Att mäta beteenden skapar förutsättningarna för förändringsarbetet. Vårt nyckeltal BPI (Behaviour Performance Indicators) kan kopplas till företags KPI:er (Key Performance Indicators) där vi kan se klara verkan samband mellan beteendeutveckling och företagets resultat. Med resultat menar vi både kan mäta och påverka nyckelbeteenden som gör att vi blir en bättre version av oss själva som företag.

Vad är ett beteende och vilken påverkan kan det ha för vår affär? 

Under våra föreläsningar ger vi deltagarna möjlighet att reda ut vad skillnaden är mellan beteende och egenskaper. Vi blandar ofta ihop det och det är inte så konstigt för olika beteenden skapar olika  uppfattningar hos olika människor beroende på deras värderingar och förväntningar av en viss given situation.

Vi gör det till ett exempel så klarnar det vad skillnaderna är. Låt oss säga att vi ska checka in på ett hotell och vi möts av en person i receptionen som har ett öppet kroppspråk och ett genuint leende. Den personen kommer vi förmodligen se som positiv och servicemedveten när vi reflekterat i hissen upp till vårt rum. Vet vi då att personens över tid är positiv och servicemedveten, vi kan alltid hoppas! Personens handlande i ett leende och öppet kroppspråk påverkar oss kopplat till våra värderingar och vi ger personen egenskaperna så som positiv och servicemedveten. Det är beteendendet som styr vår upplevelse både privat och när vi gör affärer och kopplar det till vad vi tycker är egenskaper.

Kan vi förstå grunderna hur beteende påverkar omgivningen kan vi utveckla nyckelbeteenden som gynnar oss i olika situationer.  

Påverkar beteenden affären och resultatet?

Alla beteenden påverkar både internt och externt i ett företag och kan kopplas till företagets grundvärderingar i kombination med medarbetaren och kundens värderingar.  Vissa beteenden ör viktigare än andra för att skapa och utveckla organisationer. Pratar vi interna faktorer så kan vi klart koppla t.ex bättre ledarbeteenden till effektivitetet, arbetsmiljö och resultat. Är det så lätt att säga att alla ska ha samma beteenden och att en del är sämre än andra? Svaret är både ja och nej. Vissa beteenden är helt olämpliga och vissa andra behöver synkroniseras med företagets värderingar. Många beteenden är generiska och uppfattas som bra av mottagaren och dessa behöver vi känna till. 

Har jag som ledare för en organisation koll på vilka nyckelbeteenden som utvecklar organisationen gynnsamt? Då blir utveckling, mål och resultat enklare att nå. Svaret är entydigt att gynnsamma beteenden är avgörande för framgång. Vi arbetar tätt med företag för att ta fram nyckelbeteenden som är gynnsamma och skapar resultat som vi sätter i en struktur kopplat till företagets mål och värderingar.