Vi är experter på ledarskap och dynamik inom arbetsgrupper!

I över 80 år har det forskats på ledarskap och grupper. Vi har tagit till oss den forskningen och utformar anpassade utbildningar som syftar till bestående beteendeförändringar. Vi delar gärna med oss  av vad vi vet fungerar!

Vi ska inte ta "kredd" för det finns forskning på vilka beteenden som är avgörande för ett bra ledarskap. Tillsammans med FHS (Försvarshögskolan) arbetar vi med Utvecklande Ledarskap® sedan många år. Vårat beteende som ledare är såklart avgörande för arbetsgruppens utveckling och prestation. För att förstå grupper behöver vi förstå hur en grupp fungerar och vilka olika faser som den går igenom. Vi arbetar utifrån Susan Wheelans forskning GDQ® som förenklat kan nämnas utgår från FIRO teorin som utvecklades av Will Shutz i amerikanska flottan.

Japp, vi är där igen. Rätt beteende är viktigt både hos chefen och hos gruppmedlemmar. Visste du att utvecklade grupper presterar 50% mer än dysfunktionella grupper och kan vi hindra destruktiva ledarbeteenden så ökar prestationen och arbetsnöjdheten markant.