Behaviour safety & working Environment

Minska och förebygg organisationens kostnader för arbetsmiljö och säkerhet. Vi har verktyg där vi tillsammans kartlägger och anpassar uppföljning och utveckling av just er arbetsmiljö

Vad kan vi hjälpa till med?

Den del som oftast är eftersatt och mer komplicerad att förebygga och följas upp är den psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta systematiskt kring arbetsmiljön med fokus på ”friska” arbetsmiljöfaktorer, skapar miljöer där människor kan växa och utvecklas. Forskning visar en stark koppling mellan en god arbetsmiljö och hälsa samt ökad produktivitet, vilket medför att allt arbete med förebyggande åtgärder är en investering för just er organisation. Vi arbetar med att dels informera utifrån den senaste forskningen men också hur ni på lång sikt kan arbeta med beteendeförändringar.

Arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen är reglerad genom arbetsmiljölagen och såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljö rekommenderas att årligen följas upp SAM (systematisk arbetsmiljö arbete). Att minska riskbeteende kan vara helt avgörande för att minska skador och i vissa fall även dödsolyckor. 

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi har föreläsningar om den nya arbetsmiljöförordningen (AFSEN) där fokus ligger på faktorer som kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstid.
  • Vi hjälper att utforma ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån ett beteendeförändingsperspektiv med syfte att minska arbetsplatsolyckor
  • Vi har verktyg där vi tillsammans kartlägger och anpassar uppföljning och utveckling av just er arbetsmiljö