Behaviour Performance Indicators, mäter beteendeförändringar som är affärskritiska för att nå affärsmålen

BPI mäter nyckelbeteenden som utgår från företagets affärsplan

BPI ett nyckeltal, som är en del i OBM (Organizational Behaviour Management) för att kartlägga de affärskritiska beteenden som stödjer de önskade framtida affärsmålen. Kan vi mäta organisationens befintliga nyckelbeteenden så kan vi kartlägga vilka insatser vi internt behöver göra för att skapa förändring och eventuellt stöd extern ifrån.   

Utifrån workshop och mätningar skapas ett strategisk dokument som stödjer vilka insatser som behöver göras för att utveckla framtida önskvärda nyckelbeteenden. Det strategiska dokumentet är kartan och kompassen för genomförande. Vi tar fram rapporter för alla olika delar för att stödja de aktiviteter som behöver göras för att säkerställa förändringsarbetet.   

 • BPI Strategisk rapport (ledningsgrupp)
 • BPI Taktisk rapport (affärsområde, team, avdelning)
 • BPI Operativ rapport (medarbetare, chefer)
 • BPI Arbethäfte (hur vi arbetar individuellt med beteendeutveckling medarbetare - chef)

Starta med en workshop utifrån er strategisk färdriktning och kopplar det till era nyckelbeteenden 

Många gånger har organisationen svaren men vi hjälper er att konkritesiera och lägga en strategi utifrån de affärskritiska beteenden som är viktiga för att nå era målsättningar.

Vi arbetar utifrån strukturerad arbetsmetodik utifrån OBM och kopplar det till förändringsprocesser  

 • Vision
 • Identifiera det affärskritiska målet 
 • Hitta nyckelbeteende
 • Mäta nyckelbeteendet nuläge 
 • Analysera vad som stryr nyckelbeteendet och koppla *BPI med **KPI:er 
 • Vad krävs för att förändra (åtgärder för konsekvenssystemet)
 • Mäta nyckelbeteende efter aktiviteter 
 • Mät uppnådd effekt av det affärskritiska målet
 • Fira framgången eller förändra beteende  
 *BPI Behaviour Performance indicators 
 **KPI Key Performance Indicators 

"Behaviour hjälper företag att utveckla önskvärda framtida beteenden som är affärskritiska för resultatet."