Behaviour hjälper företag att utveckla önskvärda framtida beteenden som är affärskritiska för resultatet.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder metodik och verktyg för att skapa förändring och stärka olika beteenden hos medarbetare och ledare. 

Beteendemätningar
Beteendemätnigar (BPI)
Ledarskap och grupputveckling
Ledarskap & grupputveckling
Försäljning och service
Försäljning & service
Säkerhet och arbetsmiljö
Säkerhet & arbetsmiljö
Strategisk kompetensutveckling
Strategisk kompetensutveckling
Seminarium och utbildningar
Seminarium & utbilningar

Om Behaviour

Varför lyckas inte affärsplanen? det är klart att det är komplex oavsätt om det är ett litet eller stort bolag. Vi behöver hela tiden analysera vad nästa steg är och hur vi hela tiden kan attrahera nya kunder och marknader. Oavsätt vilka förändringar som behöver göras så är det människornas beteende i företaget som i slutändan gör att vi når våra mål i affärsplanen. 

Så vad är Behaviour?, enkelt sagt är att vi har koll på de viktigaste nyckelbeteenden och sätter det i en struktur för att nå målen i affärsplanen. Vi mäter beteenden som är viktiga för framgång helt enkelt. Enkelt kanske det inte är men väldigt effektivt.  

Berättelsen om varför vi tycker det är viktigt och framför allt varför svenska företag ska ta till sig vikten av beteendemätningar in i styrelserummet. 

Behaviour startades utifrån att Christina (Docent och forskare på Karolinska Institutet) och Roberto (affärskonsult) träffas igen efter många år på en föreläsning hos Försvarshögskolan. Det var 25 år sedan vi satt bredvid varandra i nionde klass i grundskolan så bestämde vi oss för att ta en "fika". Vad gör vi nu, lite uppdatering från förr helt enkelt!  Vi pratade och pratade och fann att vi arbetat med samma sak men utifrån olika perspektiv. Vi hade bägge sett ledningsgruppers bekymrade pannor varför inte affärsplanerna går i "lås". Helt enkelt svårt att få både medarbetare och chefer att ta till sig och realisera de planer som tagits fram.  vi var överens att nyckeln i att förändra är två saker, att vi ser målbilden på samma sätt (vår världsbild är lika) och att vi vet vilka beteenden som stärker målet. 

Vårt arbete utgår från OBM (Organizational Behaviour Management) som är nyckeln för att på ett strukturerat sätt skapa förändringar som håller över tid. Vårt bidrag är att vi skapat en metodik för att mäta kritiska nyckelbeteenden som skapar förändring och kunna koppla det till aktivitetsplaner för företag. Att mäta beteenden skapar förutsättningarna för förändringsarbetet. Vårt nyckeltal BPI (Behaviour Performance Indicators) kan kopplas till företags KPI:er (Key Performance Indicators) där vi kan se klara verkan samband mellan beteendeutveckling och företagets resultat. Med resultat är att van mäta och påverka nyckelbeteenden som gör att vi blir en bättre version av oss själva som företag.

Vi ser att vi kan med vår metodik  stärker och utvecklar beteenden som hjälper företag att realisera sina affärplaner:
- Fler sålda produkter
- Ökad försäljning
- Bättre lönsamhet
- Minskade sjukskrivningstal
- Ökad arbetstillfredställelse
- Minskade arbetsolyckor
- Mer framgångsrikt ledarskap

 

Kundreferenser

Listan kan göras lång med här är några branscher och företag som ser vikten av att utveckla sina nyckelbeteenden som kopplas utifrån affärsplanen 

IHM Business School 
Använder verktyget och metodiken för att hjälpa företag att utveckla sin organisatoriska färdriktning. En del av att kunna öka sin strategiska förmåga och kan koppla det till change management processer.   

Banker 
Stöd till privat och företagsrådgivningens digitala utmaningar. Ändrade marknadsförutsättningar kräver nya beteenden av både medarbetare och chefer. Mäter kontinuerligt sina nyckelbeteenden kopplat till sina affärsplaneprocesser.     

Försäkringsbolag
Att öka kunskapen och öka sina beteenden till att möjliggöra breddning av affärer för sina försäkringskunder. Ökad försäljning och förståelse av kundens livssitiuation kopplat till rätt försäkring skapar ett ökat LTV (Long Time Value)  

El bolag 
Genom ökad förståelse hos personalen av de nyckelbeteenden som skapar bättre service ökade både servicegraden och arbetstillfredställesen. 
  
Media bolag  
Mediavärldens karta har under en längre tid "ritas" om efter internets intåg på 90-talet och digitaliseringen i samhället. Här krävs nya innovativa beteenden som kan kopplas till både nya affärsmodeller och framtida affärer. Hur mäter vi inovation och kopplar det till medarbetare och ledarnas beteende för att utveckla framtida affärer.

  

Kontakt

Hör av dig till oss så vi får prata mer om er framtida förändring. Nå oss på Behaviour genom att ta kontakt med Roberto eller Christina eller genom våra generella kanaler. Du kan också nå oss via kontaktformuläret nedan.

070-5873733

info@behaviour.se

Lämmelgränd 5, 167 57 Bromma

Hör av dig till oss